Regulamin konkursów

Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzanych konkursów na kontach:
– Facebook: Lidia Liszewska & Robert Kornacki – autorzy książek,
– Instagram: @liszewskaikornacki.

Organizatorem konkursu jest właściciel profilu FB/IG: Lidia Liszewska & Robert Kornacki – autorzy książek / liszewskaikornacki.

Sponsor będzie wskazany za każdym razem w poście konkursowym.

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany oraz przeprowadzany przez Facebook (lub Instagram).

3. Konkurs rozpoczyna i kończy się w terminie wskazanym każdorazowo w poście konkursowym.

4. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która w odpowiedzi na post konkursowy wykona poprawnie zadanie konkursowe, a także posiada zdolność do czynności prawnych.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

6. Każdy uczestnik może opublikować w każdym konkursie tylko jedno zgłoszenie.

7. Administrator profilu https://www.facebook.com/LidiaLiszewska.RobertKornacki.official/ (odpowiednio na Instagramie: https://www.instagram.com/liszewskaikornacki/) wybierze najciekawszą odpowiedź lub odpowiedzi kierując się takimi kryteriami jak: pomysłowość, oryginalność, uzasadnienie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) odpowiedzi tych uczestników konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia chroniące prywatność osób trzecich.

9. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do nagrody określonej w poście konkursowym.

10. Organizator zastrzega, iż otrzymane dane adresowe, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wysyłki nagrody.

11. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy na Konkurs oświadcza, że: jest autorem odpowiedzi tekstowej zamieszczonej w komentarzu opublikowanym ze swojego profilu facebookowego/instagramowego. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Po otrzymaniu informacji o wygranej w Konkursie, laureat powinien w terminie do 5 dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. Organizator może poprosić także o numer telefonu, jeśli nagroda będzie wysyłana kurierem.

13. Oficjalne wyniki konkursu zostaną zamieszczone w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/LidiaLiszewska.RobertKornacki.official/ (odpowiednio na Instagramie: https://www.instagram.com/liszewskaikornacki/) do tygodnia, licząc od dnia zakończenia konkursu. Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.

14. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez laureata w terminie do miesiąca.

15. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu.